KINGGRAB
chuyên cung cấp Gầu Gắp/ Gầu Nhóp


Chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị Gầu gắp, Gầu nhóp...

Chúng tôi chuyên sản xuất và thi công lắp đặt các thiết bị Gầu Gắp, Gầu Nhóp, ...

Chúng tôi luôn có sản phẩm sẵn trong kho, và lắp đặt theo yêu cầu

kinggrab gau nhop 3 1kinggrab gau nhop 3

Sản phẩm chính của chúng tôi